Heal Your Heart er en ”livsmestrings-uddannelse”

I dette forløb vil du blive guidet til at være fordybet i at udvikle din opmærksomhed på og respekt for dig selv. Forløbet strækker sig over 13 individuelle sessioner à 90 minutter + intro- og opfølgningssession.

Udgangspunktet for coaching-forløbet er et ønske om at transformere din opfattelse af dig selv, for at skabe en åbning til at kunne give slip på følelser som skyld, skam, skuffelse og gammel smerte.

Når vi har ”holdt fast” på at være påvirket af, elle bære nag til nogen: en ex-kæreste, tidligere ægtefælle, forældre, søskende, gamle skolekammerater, kolleger, chefer, fodboldtrænere eller hvem der har såret dig på en måde, så du stadig kan mærke at det har ”tag” i dig, har dramaet omkring denne relation fået for stor magt over hvordan du opfatter dig selv.

Der er meget stor risiko for at du vil opleve at have skabt nogle meget begrænsende overbevisninger om dig selv. Dette kan opleves ved at have tanker som; ”jeg er ikke god nok”, ”Åhh, jeg er også altid sådan en der er… for åbenmundet, for kluntet, for dominerende, for meget, for stille, for passiv … (find selv på flere)

Igennem Heal Your Heart forløbet på de 13 uger, vil du opleve hvordan arbejdet med problemfyldte relationer kan være en katalysator til at skabe et liv med større fred og glæde – EN NY NORMAL

Du vil føle en varig forandring i din hverdag og du vil opleve:

  • Større selvkærlighed
  • Mere handlekraft
  • Mere energi
  • Mere nærende relationer 
  • Mere lethed
  • Større tillid til dig selv og andre.

En stor del af formålet med dette forløb, er at have fokus på at alle de nye erkendelser og indsigter, bliver integreret i din hverdag.

Jeg tilbyder en gratis introsession, for at du har mulighed for at opleve hvad forløbet går ud på. Du kan booke din gratis intro session her

Jeg har med heal your heart opnået den ønskede frihed, lethed, glæde og tryghed i mit liv.

Helene // klient

HYH coaching foregår ikke på samme måde som traditionel coaching. Processen bygger på Debbie Fords lære om ”skyggen”, hvor der benyttes Integrative metoder. Det betyder at der arbejdes BÅDE med din bevidste forståelse af dig selv og dine oplevelser OG på et indre niveau, hvor du vil blive guidet gennem visualiseringer til at komme i kontakt med de ubevidste lag af din bevidsthed. 

Denne metode er yderst effektiv til at skabe en klar kontakt til dig selv og hvad der er vigtigt for dig.

Derudover vil du opleve, at du igennem visualiseringerne, kan få øjnene op for hvilke tanker, overbevisninger og mekanismer, der påvirker og begrænser dig hver dag i dine valg og er med dig hele tiden i den måde du oplever verden på.

Det praktiske

Allerførst tilbyder jeg en gratis uforpligtende indledende samtale, hvor du bliver introduceret til forløbet og kan få en oplevelse af hvor transformerende det kan være at arbejde med Integrativ Coaching. Du kan booke samtalen lige her

Et Heal Your Heart coaching forløb består af 13 individuelle sessioner à 90 minutter + 1 intro- og 1 opfølgningssession, fordelt over 4 – 5 mdr.

Heal Your Heart indledes altid med, at du udfylder et dybdegående spørgeskema, der er designet til at skabe det bedst mulige afsæt for dit udbytte af de 13 sessioner.

Mellem hver coachingsession vil du have hjemmearbejde i form af fordybelsesopgaver og egen refleksion.

Forløbet er udviklet af New York Times bestseller forfatteren og psykologen Debbie Ford på baggrund af 2 af hendes bøger, som du kommer til at arbejde med igennem forløbet: 1: DK udgave: “Når kærligheden os skiller” / UK udgave: “Spiritual Divorce”.  2: UK udgave: “The right questions”.

Det er en struktureret proces, der er gennemprøvet og har skabt transformation for 1000-vis af Heal Your Heart klienter verden over. Hver uge har vi en ugentlig session på 75 – 90 minutter, som vi afholder over telefonen.

Coaching via telefonen er en meget intim og intens coachingform.

Når vi arbejder med Integrativ Coaching, vil du blive bedt om at have lukkede øjne i dele af hver session, hvor du bliver guidet gennem en visualiseringsøvelse, derfor foregår sessionerne over telefonen.

Hele forløbet er netop udviklet til at foregå over telefonen, derfor er jeg særligt uddannet til at coache på denne måde.

Efter at Covid 19 er blevet en del af vores hverdag, er det også en meget tryg måde at have coachingsamtaler på.

Du gør, at jeg kan hvile i mig selv, når vi snakker sammen. Sådan én evne har du

Anna Kathrine // klient

Er du klar til at skabe grundlæggende forandring?
Ønsker du at opleve din hverdag som ”en ny normal”?
Så book en gratis og uforpligtende introsession her

Pris
Forløbet med 13 ugentlige 90 minutters sessioner samt intro- og opfølgningsopkald koster 12.900,- kr. Du kan betale i op til 4 rater.