Det kan du forvente

Heal Your Heart er en ”livsmestrings-uddannelse”

I dette forløb vil du blive guidet til at være fordybet i at udvikle din opmærksomhed på og respekt for dig selv. Forløbet strækker sig over 13 sessioner à 90 minutter + intro- og opfølgningssession.

Udgangspunktet for coaching-forløbet er et ønske om at transformere din opfattelse af dig selv og at kunne give slip på følelser som skyld, skam, skuffelse og gammel smerte.

Når vi har ”holdt fast” på at være påvirket af/bære nag til nogen: en exkæreste, tidligere ægtefælle, forældre, søskende, gamle skolekammerater, kolleger, chefer, fodboldtrænere eller hvem der har såret dig på en måde, så du stadig kan mærke at det har ”tag” i dig, har dramaet omkring denne relation fået for stor magt over hvordan du opfatter dig selv. 

Der er meget stor risiko for at man vil opleve at have skabt nogle meget begrænsende overbevisninger om sig selv. Dette kan opleves ved at have tanker som; ”jeg er ikke god nok”, ”Åhh, jeg er også altid sådan en der er for … – åbenmundet,- kluntet, -dominerende, -meget, – stille, – passiv …(find selv på flere)

Igennem Heal Your Heart forløbet på de 13 uger, vil du opleve hvordan arbejdet med problemfyldte relationer kan være en katalysator til at skabe et liv med større fred og glæde – EN NY NORMAL

Du vil føle en varig forandring i hvordan du oplever:

  • Større selvkærlighed
  • Mere handlekraft
  • Mere energi
  • Mere nærende relationer 
  • Mere lethed
  • Tillid til dig selv og andre.

En stor del af formålet med dette forløb, er at have fokus på at alle de nye erkendelser og indsigter, bliver integreret i din hverdag.

Jeg tilbyder en gratis introsession, for at du har mulighed for at opleve hvad forløbet går ud på.

Du kan booke din gratis intro session her

Jeg har med heal your heart opnået den ønskede frihed, lethed, glæde og tryghed i mit liv.

Helene // klient