Mange unge kan have en oplevelse af at blive mødt af for store krav. Der er meget fokus på at få gode karakterer, at være konstant tilgængelig på sociale medier, at passe ind og være som de andre.

Der kan være mange årsager til at et ungt menneske kan få brug for at snakke med en coach eller en anden uvildig samtalepartner.

For nogen kan det være udfordringer som:

 • skolevægring
 • mistrivsel
 • ensomhed
 • angst.
 • skoleskift
 • forældres skilsmisse
 • start på efterskole
 • at sove ude.

For andre er udfordringerne meget mere udefinerbare.

 • hvorfor er jeg altid træt
 • hvorfor bekymrer jeg mig konstant
 • jeg har svært ved at fortælle mine forældre hvordan jeg har det

Hos Philia Coaching er vores mål at kunne støtte de unge i at finde deres egen stemme og deres egen vej. Tilgangen og metoden vil være individuelt tilrettelagt, men fokus vil altid være rettet mod et mål om væredygtighed.


Vi mennesker kan komme til at opleve overgange i livet hvor emner som værdier, det gode liv, eksistens eller tro og spiritualitet kan komme til at fylde og hvor det kan være svært at finde et fællesskab at dele og udvikle disse tanker og udfordringer i.