Unge står i dag i et nyt kulturelt klima hvor kravet om stillingtagen, tilstedeværelse og forandring er større end nogensinde før.

Der kan være mange årsager til at et ungt menneske kan få brug for at snakke med en coach eller en anden uvildig samtalepartner.

For nogen kan det være helt konkrete udfordringer som skolevægring , mistrivsel, ensomhed eller angst. Det kan også være svært at blive klar til eller håndtere store skift som skoleskift, start på efterskole eller at sove ude. For andre er udfordringerne meget mere udefinerbare.

Vi mennesker kan komme til at opleve overgange i livet hvor emner som værdier, det gode liv, eksistens eller tro og spiritualitet kan komme til at fylde og hvor det kan være svært at finde et fællesskab at dele og udvikle disse tanker og udfordringer i.

Hos Philia Coaching er vores mål at kunne støtte de unge i at finde deres egen stemme og deres egen vej. Tilgangen og metoden vil være individuelt tilrettelagt, men fokus vil altid være rettet mod et mål om væredygtighed.